Bardienst reglement

INLEIDING

WTC Beukersweide is een vereniging van leden voor leden.  Ieder lid binnen de vereniging heeft daarbij de verplichting minimaal één keer per jaar belangeloos iets voor deze vereniging te doen. Het merendeel van de ruim 300 leden maakt geen deel uit van een commissie. Daarom is de “minimumbijdrage” van deze leden dat men één keer per jaar op een doordeweekse avond een bardienst van 2 uur draait. Deze bardienst wordt uitsluitend gedaan door de leden van 18 en ouder. Zonder deze vrijwilligers heeft de kantine geen recht van bestaan en zal indien altijd dezelfde mensen hiervoor op dienen te draaien geen lang leven beschoren zijn.

Door deze bardiensten vloeien de nodige financien, die onontbeerlijk zijn voor het voortbestaan van de vereniging, richting penningmeester. Uit deze middelen kunnen onder andere de vele activiteiten die door de diverse commissies georganiseerd worden, mede bekostigd worden. Het belangeloos ergens aan meewerken geeft U in ieder geval het gevoel iets positiefs voor een medelid te kunnen betekenen. Die leden die weigeren mee te werken kunnen een acceptgiro met daarop een bedrag vermeld van €25,-- tegemoet zien. Het is niet de bedoeling dat u hiermee uw aandeel afkoopt.

De insteek van ons verhaal is niet €25,-- binnen te halen, doch onze vereniging verder uit te bouwen waaraan eenieder meewerkt. Indien U op een avond dat U ingedeeld bent verhinderd bent, dient Uzelf voor vervanging te zorgen. U kunt ruilen met e e n van de anderen die in de lijst vermeld staan, de telefoonnummers zijn gemakshalve ingevuld. Op de avonden van maandag tot en met donderdag kan de weekdienst van de Algemene Beheers Commissie je wegwijs maken als je nog niet eerder achter de bar van Beukersweide hebt gestaan. Geef dit dan wel even door aan de weekdienst!!!  

HORECA VERGUNNING

Met ingang van de verhuizing naar ons nieuwe onderkomen, is ook de horecavergunning opnieuw verstrekt. Onderdeel van deze vergunning is dat elke barvrijwilliger een certificaat voor “Instructie Verantwoord Alcoholgebruik” moet hebben. Dit certificaat kan online behaald worden via de site van het NOCNSF of via deze LINK. Na succesvolle afronding ontvangt U een mail met hierin het certificaat. Een kopie gaat er naar de Barverantwoordelijke indien U deze invult. U mag deze kopie ook zelf opsturen naar de Barverantwoordelijke. Let wel: doe dit niet op het allerlaatste moment!!!!  

SOORTEN BARDIENSTEN

Er wordt onderscheid gemaakt in 2 soorten bardiensten; Reguliere en Activiteitenbardienst. 

Reguliere bardiensten: Dit zijn de bardiensten die door de week (maandag t/m donderdag) worden gedraaid en door elke lid van de vereniging moet worden gedraaid. Deze bardienst wordt door een duo opgepakt van 20.00 uur tot 22.00 uur.

Activiteitenbardienst: Dit zijn extra bardiensten (competitie, Beukersweide Open toernooi, clubkampioenschappen) en gebeurd op vrijwillige basis. Leden kunnen zich via de bardienstplanner hiervoor opgeven, of (wanneer deze nog niet volgepland is) persoonlijk benaderd worden. Het is ze dan ook vrij om hier nee op te zeggen.    

Werkzaamheden reguliere bardienst:

-          Om 20.00 uur de deur van de kantine openen.           
-          Uitschenken van koffie of een drankje en het afrekenen          hiervan.
-          Kopjes ed. afwassen.
-          Bar tegen het einde schoon en droog maken.
-          Glazen stapelen en onder de bar plaatsen.
-          Stoelen om de tafels en barkrukken om de bar.
 
Tegen 22.00 uur mag er afgesloten worden. Graag goede check uitvoeren op geslotenheid van alle deuren (let op extra stang). De verlichting uitschakelen en kantine afsluiten.  Sleutel weer terug hangen op de daarvoor bestemde plaats in de hal.  

Werkzaamheden Activiteiten bardienst.

Bij de Activiteitenbardienst is er altijd iemand van de ABC aanwezig. Hij of zij helpt u op weg met de werkzaamheden. Eventuele extra info is ook te vinden in de “werkmap ABC” in één van de lades onder de bar. Mocht U ondanks alle verstrekte informatie en hulp dan toch nog een vraag hebben dan kunt U de dame/heer die weekdienst heeft telefonisch benaderen. De telefoonnummers kunt U vinden op het mededelingenbord in de keuken.   Veel succes en mede namens alle andere leden alvast hartelijk dank voor Uw medewerking Namens de Algemene Beheers Commissie

Bardienstreglement 2017.versie1pdf.pdf