ALV 2021

22 december 2020


Beste leden,

Statutair dienen we in de eerste weken van het kalenderjaar een Algemene Leden Vergadering (ALV) uit te schrijven. Ook is het de gewoonte dat we de ALV combineren met een nieuwjaarsreceptie. De Corona maatregelen zorgen ervoor dat we de ALV / nieuwjaarsreceptie dit jaar digitaal zouden moeten houden. Aangezien er geen dringende besluitvorming dient plaats te vinden waarbij een ledenraadpleging nodig is, hebben we daarom besloten om de ALV te houden wanneer dat op de standaardmanier mogelijk is. Dat kan betekenen dat dit bijvoorbeeld pas in Maart kan plaatsvinden. Dat betekent ook dat de financiën over 2020 en de begroting voor 2021 dan zullen worden behandeld. Uiteraard worden de financiën van het jaar 2020 door de kascommissie gecontroleerd. 

Dus voor januari 2021 zullen jullie  geen ALV uitnodiging ontvangen, maar er zijn wel een aantal zaken die voor het begin van 2021 duidelijk moeten zijn. De contributie vaststelling voor het nieuwe kalenderjaar is een onderwerp dat statutair op de ALV behandeld dient te worden. De huidige financiële situatie van de vereniging is goed en daarom zal er voor het jaar 2021 geen en dus wederom geen contributieverhoging plaatsvinden.

Van het entreelidmaatschap met les is dit jaar 69 keer gebruik gemaakt. Dit geeft een grote druk op de bezetting van de beschikbare trainingsuren. Ons ledental blijft groeien en dus de behoefte aan training door de vaste leden groeit ook. Dit heeft ons doen besluiten om voor 2021 het entreelidmaatschap beperkt aan te bieden bij ledenwerfacties en niet continu door het jaar. Dit betekent dat het entreelidmaatschap met les per 01-01- 2021 voor volwassenen komt te vervallen. Voor de jeugdleden werken we aan een alternatief. Als dit beschikbaar is komt ook het entreelidmaatschap met les voor de jeugd te vervallen. Dus voorlopig is deze vorm van lidmaatschap voor de jeugd nog mogelijk.  

Het huidige bestuur zal haar taken in de huidige bezetting blijven uitvoeren. Wisselingen en benoeming van bestuursleden worden behandeld in de uitgeschoven ALV.   

Zoals jullie weten zijn we bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden om ons terras aan de kant van baan 5-6 van een overkapping te voorzien. Uitvoering van een dergelijk plan vraagt om een investering waarvoor instemming van de ledenvergadering nodig is. Zodra er meer duidelijkheid bestaat zullen we jullie hierover berichten en aangeven hoe we de besluitvorming gaan inrichten.  

Kortom Corona blijft ons in de greep houden en gaat het met betrekking tot de ALV anders dan in een normaal jaar.  

Wij wensen jullie en jullie familie fijne feestdagen,  een goede jaarwisseling en een gezond 2021 en we zien elkaar op de ALV.    

Het Bestuur

Nieuwscategorieën